Studiebesök 2019


Studiebesök 2019

1. Besök på Världslitteraturhuset i Gamlestaden 7 maj.

Tisdagen den 7 maj 2019

Besök på det nyöppnade

Världslitteraturhuset

Denna kalla och blåsiga majdag hade 20 intresserade PLRare tagit sig ut till Gamlestan för att besöka den nya omskrivna byggnaden som kallas Världslitteraturhuset.


Vi hälsades välkomna av bibliotekarien Anna-Karin.

Hon tog oss först ut i en korridor från vilken vi hade utsikt över området, där de sista utgrävningarna avslutats. Nu väntar man bara på att förtätningen i området ska fullbordas.

Här projekteras just för ett nytt stort hotell. (Vill Du kunna se SKF-huset från det här huset, får du nog skynda dig?)

Gamlestans gamla bibliotek lades ner och det här nya huset i fem plan inreddes till, som det står på skylten, "biblioteket i stadens hjärta".

Vi besökte alla våningarna och informerades om hur böckerna var ordnade. Stora golvytor, 12000 kvadratmeter(?) totalt.

52 språk finns representerade.

På ett av våningsplanen finns barnavdelning, där de yngsta i krypåldern kan husera tillsammans med sina vårdnadshavare. I ett rum finns ”Berättarministeriet” med en inredning, som inger en funderingar om man befinner sig på ett bibliotek eller i en affär med diverse burkar och påsar och kartonger på hyllorna, Alian Supermarket!? En stöttning för pedagoger?!

Här finns också utrymmen för språkcafé och läxhjälp.

Vi klev också in i hörsalen, som har sittplatser för 60 personer.


Naturligtvis tog vi oss en extra titt på göteborgshyllan

OJ – vad man för veta mycket nytt under en vandring i Gamlestans nyaste bokrum med PLRarna!


Några tog sig in på fiket vid spårvagnshållplatsen och värmde sig med en kopp kaffe inför hemresan.


Personalen för hela anläggningen består av nio personer varav fyra på heltid.Besöket i huset avslutades med att vi gick ut i luften på en takaltan och tittade på utsikten.

Vi upplystes om att i det höga huset strax intill huserar numera Grundskoleförvaltningen.Torsdagen 19/9 besökte ett antal GLS- medlemmar Mölndals stadsmuseum och fick höra antikvarie Birgitta Martinius berätta om" Lyx från Lindome".


Vid 1700- talets början handlade göteborgarna både stolar och soffor från England. 1731 fick denna införsel av möbler ett abrupt slut. Det infördes ett förbud mot import av bl. a. sittmöbler.

Från denna tid blev stolar en betydelsefull nisch för bönderna i Lindome.

Stolarna som tillverkades var av hög kvalitet och kunde se ut på många olika sätt. Stoltillverkningen skedde mitt i familjens vardag, alla fick hjälpa till efter förmåga och styrka.

Stolmakarna i Lindome levererade stolarna ostoppade och omålade.Det tog 8 veckors arbete på heltid att tillverka ett dussin stolar.

Kvinnorna fick ofta köra med häst och vagn till Lilla Torget i Göteborg och sälja stolarna där.

Lindomehantverkarnas stolar spreds under 1700- 1800 talens början över stora delar av västra och södra Sverige, gick även på export.

År 1815 föll Göteborgs ekonomi ner i en djup lågkonjunktur och det påverkade försäljningen av möbler från Lindome. Möbeltillverkningen i Lindome minskade och upphörde  mer eller mindre i anslutning till andra världskriget. De få hantverkare som fortsatte, tillverkade framför allt den så kallade Göteborgsstolen i mahogny.

Utställningen av Lindomestolarna finns på Mölndals stadsmuseum och är väl värt ett besök.