Årsmötet 18 febr.2020


Årsmöte tisdagen den 18 februari 2020

PLR har blivit GLS

Välkommen till Årsmötessidan!Rulla ner lite så ser du texten!


Göteborgs skolors vintersportlovsvecka, vecka nr sju, är över.

Visst valdes den veckan ut en gång i tiden just för att vi då säkrast hade vintertemperatur med snö och is i vårt område?

Inget är sig likt som förr!

För att se snö får man väl ta sig till nån tunnel vid Kviberg? Den som vill åka skridskor måste söka upp någon konstfrusen isbana med tak.


Ute blommar snödroppar och krokus. Man kan t.o.m. hitta en liten viol vid dikeskanten.


 I detta väder hittade drygt 80 GLS-are till Redbergskyrkans lokaler idag för att deltaga i ett årsmöte som både utgör en redovisning för ett slut på PLR och en inledning av GLS.


Vi samlades i kyrksalen, där vår ordförande, Iréne Eriksson, hälsade oss välkomna.Margaretha Sahlin presenterar valberedningens förslag.Samtliga ledamöter från PLR-styrelsen valdes in som nya medlemmar i GLS-styrelsen.


Föreningens revisorer heter nu Birgitta Domack och Karin Berglin.


Margaretha Sahlin ansvarar för valberedningen.


Då inga övriga frågor anmäldes avslutade ordföranden mötet.

                         ¤¤¤¤¤¤¤


Dags att byta lokal.

I det angränsande rummet väntade kaffe/te och semla!

Vår kör under ledning av Hilding Egestål inledde med den svenska folkvisan ”Jag är en dejlig rosa”. Denna stämningsfyllda sång följdes sedan upp med ”Härlig är jorden” (Text: B.S. Ingeman,

musik schlesisk folkvisa, arr Anders Öhrwall).


Här överraskade Hilding oss, då han samtidigt med att han dirigerade kören fattade stråken och spelade på sin kontrabas.


Iréne inledde parentationen med att tända ett ljus och läsa Nils Ferlins dikt ”Vårt liv är en vindfläkt, en saga, en dröm”. Våra tankar gick till våra medlemmar, som lämnat oss under året.


Kören sjöng sedan ”Greensleeves” (Sixteenth Century Traditional English, arr Philiph Lawson)

Allt avslutades med ”Lead me Lord” (from Praise the Lord, O my soul. S.S Wesley).

Ackompanjemanget vid flygeln sköttes av Kerstin Trollhagen och Birgit Kruk.


Mycket stämningsfullt.

                               ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤       


Nu var det dags för själva årsmötet.


Vår tidigare ordförande i Göteborgskretsen av PLR, Karin Berglin, valdes att leda mötet.

Vår nuvarande sekreterare, Lillemor Thorén, fick uppgiften att skriva protokollet.


Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes.

Även om du inte haft möjlighet att deltaga i aktiviteterna, har du ju fortfarande chans att på hemsidan se vad som våra medlemmar erbjudits under det gångna verksamhetsåret.


Efter redovisning av föreningens ekonomi fick vi lyssna till revisionsberättelsen, som sammanställts av Kerstin Kindlund och Kjell Ahlberg, våra revisorer.


Därefter beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 2019.


Dags att se in i framtiden!


Föreningens namn: Göteborgs Lärarseniorer, GLS, fastställdes.


Föreningens stadgar presenterades och godkändes.

Det tog inte lång stund, innan sorlet kring kaffeborden gav uttryck av gemenskap och trivsel.


När den saftiga bullen med mandelmassa och grädde inmundigats och volymen på kaffet i termoskannorna sjunkit till ett minimum meddelade vår käre körledare, att nu var det dags för ALLSÅNG!

Hilding hade låtit trycka upp ett sånghäfte med melodier och texter med lång tradition.


Vi fick både skriftlig och muntlig upplysning om varje sångs härkomst, innan vi till hans pianoackompanjemang sjöng tillsammans.


Om ”Domaredansen” fick vi veta, att den leken finns i skillingtryck från 1772. Melodin, som han spelade, trycktes 1815.

Visste du, att ”Vårvindar friska ” från början hette ”Molltoner från Norrland” och att texten publicerades första gången 1828?

Vi klämde också i med ett skillingtryck från Älvdalen, ”Si, god afton och god kväll”

Det närmaste vi kom våra trakter med vår sång var väl i ”Den gamla Bohuslänsvisan”, som trycktes i Bohusläns Tidning 1843. Texten till den gamla folkmelodin är skriven av Otto Ulrik Marin.

Sista låten i häftet kom från Alunda i Uppland och skrevs i början av 1800-talet: Alundavisan!

Bohuslänsvisan illustrerades med en kaprifolkvist i skärgården


Det blev en HÄRLIG stund tillsammans!

En fin avslutning på första årsmötet med GLS,

Göteborgs Lärarseniorer!


Tack GLS-kören!

Tack Hilding Egestål!

Tack ALLA närvarande GLS-are för den varma och trevliga stunden vi fick ha tillsammans!


Nyplockad Tussilago Farfara på Hisingen den 19 februari 2020


  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Framtidsfrågor


Hur fortsätter vi?

Hur ska föreningen leva vidare och utvecklas?

Hur gör vi för att öka antalet medlemmar i föreningen?

Det var och en av oss kan göra är ju att berätta för vänner om vår förening.

Hälsa dem välkomna till våra sammankomster.

Ta initiativet!

Bjud med dem, när du själv anmäler dig till något du gillar bland vårens programpunkter!


Har du tankar eller idéer angående hur föreningen kan utvecklas, förslag om program punkter, föreläsare, studiebesök, träffpunkter etc, ber vi i styrelsen att du hör av dig.


Vår förening, Göteborgs Lärarseniorer, har varit igång ett halvår.

Nu är vi ordentligt på plats och kör igång på riktigt!

Känn Dig riktigt VÄLKOMMEN!